Aigua

Què és osmosi?

By March 28, 2019May 24th, 2019No Comments
Lavado de alimentos con agua hidrogenada

L’osmosi és el moviment de molècules a través d’una membrana semipermeable, que va d’una regió de major concentració a una altra de menor. En aquest procés, la membrana tendeix a igualar les concentracions en ambdós costats.

En canvi, el sistema d’osmosi inversa, és un mètode de tractament d’aigua, gràcies al qual s’aconsegueix eliminar la major part dels contaminants que es troben dissolts a l’aigua.

Això fa que millori el seu sabor i elimini possibles mals olors, conservant intactes totes les seves propietats.

El procés consisteix en transformar l’aigua corrent de la xarxa en aigua de baixa mineralització mitjançant pressió, fent-la passar per filtres, prefiltres i una membrana semipermeable, la qual només permet l’accés d’algunes partícules.

Així doncs, l’aigua deixa enrere substàncies com calç, nitrats, metalls pesats o pesticides i deixa pas a la sortida d’aigua pura.

Amb el mètode d’osmosi inversa, s’afavoreix la implicació i el respecte per al medi ambient, ja que és un sistema sostenible, que comporta un estalvi energètic i a més, contribuïm a l’eliminació del plàstic, ja que no hi ha necessitat d’adquirir-la embotellada, s’obté directament d’una aixeta addicional.