Aigua

Quines són les 5 etapes més importants de l’osmosi inversa?

By May 10, 2022No Comments

Avui en aquest article volem parlar de les 5 etapes de l’osmosi inversa. I abans de començar, pensem que és molt important saber què és l’osmosi, doncs bé, es tracta d’un procés a través del qual l’aigua que prové de l’aixeta es transforma en aigua purificada de gran qualitat, lliure de contaminants, amb bon sabor i baixa mineralització.

Com funciona el procés de l’osmosi inversa?

Abans de començar a enumerar les diferents etapes, també és important esmentar que el procediment consisteix que l’aigua passi per uns filtres, prefiltres i postfiltres a més de per una membrana semipermeable i tot això bloquegi el pas de les concentracions que minven la qualitat de l’aigua que prové de l’aixeta.

Les 5 etapes de l’osmosi inversa

Etapa 1: Filtre de sediment

En aquesta primera etapa és on comença tot el procés d’osmosi inversa, que serveix com a benvinguda. I en aquest pas l’aigua passa pel filtre de sediment el qual té un gran nombre de micropors oberts que permet l’absorció d’impureses com la sorra, el llim, les partícules d’òxid o altres agents que estiguin en suspensió.

Etapa 2: Filtre de carbó activat

Arribats a aquesta segona etapa, el filtre en estar fabricat amb carbó granulat, i gràcies a la porositat de la seva superfície, elimina les partícules d’olors, sabors, fenol i clor, a més d’altres contaminants que són presents a l’aigua de l’aixeta.

Etapa 3: Filtre combinat CTO de carbó activat

A la tercera etapa, la qual és una mica més minuciosa, l’aigua para pel filtre de pols de carbó, la qual compta amb diverses càmeres i petits canals, i acaba d’eliminar les partícules de clor que hagin pogut quedar, a més de pesticides i altres impureses.

Etapa 4: Membrana semipermeable

A la quarta etapa, s’aconsegueix eliminar el 97% de tots els elements que conté l’aigua de l’aixeta, permetent així que l’aigua osmotitzada contingui tot allò necessari per ser de gran qualitat.

Etapa 5: Post filtres GAC

I aquesta darrera etapa que diferenciem, consisteix en un postfiltre que conté carboni granulat i acaba de filtrar el líquid, assegurant-se que conté l’aigua totes les característiques necessàries de l’aigua potable i apta per al consum a llars i oficines.

Què us ha semblat aquest article? Coneixíeu les 5 etapes de l’osmosi inversa? Des d’aquí us convidem a saber més sobre aquest innovador sistema de purificació de l’aigua. I des de VDF Team, comptem amb experts que et poden assessorar en tot allò que necessites sobre aquest sistema i altres equips que oferim.