arrow-down arrow-left arrow-open-down arrow-open-up arrow-right arrow-up caret-down chat circle-cross close documents dot-arrow-down dot-arrow-right envelope facebook fb-square google linkedin menu phone round-arrow-right search tool twitter whatsapp youtube

Blog: Aigua i salut

La teva guia per conèixer l’aigua com a font de salut

definición osmosis
Què és l’osmosi inversa

L’osmosis està basada en l’equilibri i és un mètode que ens permet obtenir aigua de la millor qualitat, gràcies al pas d’un dissolvent a través d’una membrana semipermeable, la qual permet el pas d’alguns tipus de partícules, però no el de totes. Quan es produeix l’osmosis, es crea una diferència de pressió en ambdós costats de la membrana semipermeable coneguda com a pressió osmòtica.

Però ¿què passa si apliquem una pressió major a la pressió osmòtica? Doncs que es produeix l’efecte contrari, l’osmosi inversa: la filtració més avançada per la purificació d’aigua sense necessitat d’aplicar cap producte químic.

L’objectiu principal de l’osmosis inversa és obtenir aigua pura a través d’un cabal d’aigua que no en contingui.

En l’osmosis inversa s’aplica una pressió superior a l’osmòtica per impedir el pas de les sals i altres contaminants. Les membranes utilitzades en l’osmosi inversa són semipermeables i estan disenyades específicament per a que l’aigua pura es mogui d’un costat de la membrana a l’altre, evitant així el pas de la gran majoria de contaminants que l’aigua sense tractar conté. Durant la filtració mitjançat aquest procés s’eliminen, gairebé en la seva totalitat, tots aquells elements contaminants que estan dissolts en l’aigua impura, com poden ser la cal, els nitrats, ions, metalls pesats, pesticides… i elements patògens com els virus o les bacteries.

En resum, en el tractament d’agua mitjançant l’osmosi inversa, gràcies a la pressió sotmesa, els sòlids dissolts en l’aigua i amb un major tamany molecular queden “atrapats” en la membrana separant així l’aigua més pura de l’aigua que conté més sals, impureses i altres contaminants (rebuig).  D’aquesta manera es proporciona una aigua de major qualitat, lliure de contaminants (en un 99%), beneficiosa pel consum, amb un sabor molt agradable i que respecta el medi ambient, ja que aquest sistema no utilitza ni produeix cap químic que contamini.