arrow-down arrow-left arrow-open-down arrow-open-up arrow-right arrow-up caret-down chat circle-cross close documents dot-arrow-down dot-arrow-right envelope facebook fb-square google linkedin menu phone round-arrow-right search tool twitter whatsapp youtube

Avís legal política de privacitat

Titular de la pàgina web

TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L., titular de N.I.F. B-60326279, domicili Ametlla del Vallès, 08480, Carrer Aiguafreda, número 8, Polígon Industrial Ametlla Park, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 25843, foli 40, fulla B-94.459.

Telèfon: (+34) 902 154 164 Correu electrònic administracion@vdf.es

El lloc web és propietat de Tratamientos de Agua VDF, S.L.. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1- Propiedad intelectual

© Copyright 2015 TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són titularitat de TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Tampoc s’autoritza: 
 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestre que no pertanyi a TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. per mitjà de <framing>.
 • La inserció d’una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. mitjançant <in line linking>. 
 • L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a TRATAMIENTOS DE AGUA, S.L., de conformitat amb les disposicions vigents.

2- Limitació de responsabilitat

Tratamientos de Agua VDF, S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions en què puguin incórrer els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret de l’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Tratamientos de Agua VDF no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina wb. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

3- Política de privacitat

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Tratamientos de Agua VDF, S.L. les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. (“VDF”) amb N.I.F. B-60326279.

Les dades de contacte de VDF són les següents:

 • Direcció postal: Ametlla del Vallès, 08480, Carrer Aiguafreda, número 8, Polígon Industrial Ametlla Park
 • Telèfon: 902 154 164
 • Correu electrònic: administracion@vdf.es

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per VDF seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Gestionar, quan correspongui, la relació contractual contreta entre l’interessat i VDF.
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Fer arribar informació als interessats sobre novetats, ofertes i promocions de VDF a usuaris que hagin consentit expressament aquest enviament.
 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web, inclòs les peticions de treball que es realitzin a través de la mateixa.

VDF conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:

 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.
 • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir amb les obligacions previstes en el mateix.
 • Obligació legal: en relació amb aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
 • Interès legítim: quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pels responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

Destinataris de les dades

En cap cas es cediran les dades a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a VDF en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si VDF està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa VDF.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a VDF que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de VDF.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas VDF únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a VDF en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic a administracion@vdf.es.
 2. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a Ametlla del Vallès, 08480, Carrer Aiguafreda, número 8, Polígon Industrial Ametlla Park.

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyol de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament, o bé, creu que s’ha vulnerat la tutela dels seus drets

Protecció de les dades personals

VDF ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.