arrow-down arrow-left arrow-open-down arrow-open-up arrow-right arrow-up caret-down chat circle-cross close documents dot-arrow-down dot-arrow-right envelope facebook fb-square google linkedin menu phone round-arrow-right search tool twitter whatsapp youtube

Blog: Aigua i salut

La teva guia per conèixer l’aigua com a font de salut

equip d'osmosis per aquaris
Aigua osmotitzada per aquaris

Per protegir els peixos del teu aquari és imprescindible conèixer la duresa de l’aigua de la nostra llar, ja que d’aquesta aigua dependrà la qualitat de vida dels nostres peixos. D’aquesta manera, podrem prevenir els efectes negatius de l’aigua dura i garantir-los un entorn agradable per viure.

A continuació, descobrirem què és l’aigua dura i com pot afectar al teu aquari. A més, mostrarem la solució efectiva per acabar amb aquest problema a través de la instal·lació d’un equip d’osmosi.

 

L’aigua dura

Què és l’aigua dura

Les aigües dures es caracteritzen per contenir una alta quantitat de sals dissoltes de calci i magnesi, així com altres sals minerals. Segons el grau de concentració es classifiquen en aigües toves, semitoves, dures, molt dures i extremadament dures, que dependrà de la ubicació geogràfica i del sistema d’aigua de la llar. Com més gran sigui la duresa de l’aigua, major risc per a la salut.

 

Com afecta la duresa de l’aigua al teu aquari

A les grans ciutats, on es concentra la major part de la població, generalment predominen les aigües dures, molt dures o extremadament dures. Aquestes aigües poden generar problemes de salut a llarg termini, unes conseqüències que també poden afectar els peixos, ja que les sals minerals eleven el pH i la duresa de l’aigua.

És cert que alguns peixos s’adapten millor, però la majoria d’ells no toleren les altes concentracions de sals minerals. Això pot elevar la seva sensibilitat, el que es tradueix en una major probabilitat de vulnerabilitat davant possibles malalties.

Per saber si els peixos del teu aquari pateixen les conseqüències de l’aigua dura existeixen diversos símptomes que poden ajudar a identificar aquest problema. Alguns d’ells són el nerviosisme, la irritació de brànquies o la respiració accelerada. Per això, si reconeixes algunes d’aquestes senyals en els teus peixos o tens constància que l’aigua de la llar és dura et recomanem instal·lar un aparell d’aigua osmotitzada.

 

Com protegir els aquaris amb un equip d’osmosi

Què és l’aigua d’osmosi

És bona l’aigua d’osmosi? Sense cap dubte, es tracta d’una aigua d’una qualitat excel·lent. L’aigua d’osmosi o aigua osmotitzada és el mètode natural que permet obtenir aigua sense utilitzar cap tipus de producte químic.

El funcionament d’un aparell d‘osmosi consisteix en una membrana semipermeable que permet el pas de certs tipus de partícules. D’aquesta manera, l’equip d’osmosi equilibra les concentracions a banda i banda de la membrana, el que genera dues dissolucions, una d’elles amb tots els contaminants. Això genera una diferència de pressió en ambdós costats de la membrana semipermeable, el que es coneix com a pressió osmòtica.

Quan a aquesta pressió osmòtica se li afegeix una altra de superior, parlem d’un procés d’osmosi inversa. Amb aquest funcionament els sòlids dissolts en aigua, com sals, impureses i altres contaminants, són captats a través de la membrana. D’aquesta manera s’aconsegueix una zona d’alta concentració de solut en la membrana (rebuig), el que genera una aigua de més qualitat (permeat), lliure de contaminants (en un 99%) i respectuosa amb el medi ambient, ja que durant el procés no s’utilitza cap producte químic.

 

Osmosi i osmosi inversa: Els seus beneficis

L‘aigua osmotitzada contribueix a promoure la sostenibilitat i a respectar el medi ambient, ja que amb un equip d’osmosi no cal consumir envasos de plàstic d’aigua embotellada. Per tant, en prescindir de la seva fabricació i transport, ajudem a reduir la petjada de carboni.

L‘osmosi també permet un estalvi de temps i diners, ja que no serà necessari anar a comprar aigua embotellada i carregar-la, a més del cost afegit que això suposa. En canvi, amb un equip d’osmosi inversa assegurem una instal·lació amb una llarga vida útil si es té cura del seu manteniment. Encara que es requereix una inversió inicial per disposar de l’aparell d’osmosi, en pocs anys queda amortitzat.

Si vols saber més sobre aquest tractament d’aigua o resoldre qualsevol dubte, a VDF podem ajudar-te. Per contactar amb nosaltres, pots entrar aquí.